آیین‌نامه بیمه‌های زندگی و مستمری

تصویب کننده : شورای عالی بیمه

تاریخ تصویب: 1390/09/22

شورای‌عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۰ آیین‌نامه بیمه‌های زندگی و مستمری را به شرح زیر تصویب نمود:

راهنمای دریافت آمار اقساط وصول نشده و معوق

آمار اقساط وصول نشده و معوق چیست؟
آمار اقساط وصول نشده همان اقساطی است که بیمه گذار در سر رسید بیمه نامه عمر خود پرداخت نکرده و سیستم به صورت معوق و پرداخت نشده نشان داده می شود.هر نماینده ای بدون در نظر گرفتن تعداد ماه های فعالیت خود و یا تعداد بیمه نامه های فروخته شده در ابتدای هر ماه می بایست فایل گزارش اقساط معوق را از پنل کاربری خود استخراج کرده و با توجه به آموزش های پیگیری اقساط ، بیمه نامه هایی را که اقساط معوق دارند و یا حق بیمه های خود را پرداخت نکرده اند برای واریز حق بیمه های عقب افتاده پیگیری کند.

راهنمای دریافت گزارش اقساط بیمه عمر

گزارش اقساط بیمه عمر پاسارگاد

گزارش اقساط بیمه عمر یا سوابق پرداختی یکی از دسترسی های پنل کاربری نمایندگان بیمه عمر می باشد که امکان بررسی و رویت پرداخت اقساط هر بیمه نامه عمر را به صورت مجزا فراهم می کند.
در اصل گزارش اقساط هر بیمه نامه تعداد قسط های ثبت شده یا نشده هر بیمه نامه را مشخص می کند و شما نمایندگان عزیز با دریافت گزارش اقساط برای هر بیمه نامه می توانید از وضعیت پرداخت آن بیمه نامه مطلع شوید.

راهنمای دریافت بردرو بیمه عمر صادره

بردرو بیمه چیست؟ bordereau
در پاسخ به معنی بردرو باید گفت اطلاعات صدور بیمه نامه را به اصطلاح بردرو می گویند. یعنی اطلاعات بیمه نامه های صادر شده در یک یا چند رشته بیمه در این قسمت نماینده فروش بیمه عمر می تواند تمامی گزارشات مربوط به بیمه نامه هایی را که فروخته است مشاهده کند، به این گزارش فروش در اصطلاح بیمه ای “بردرو بیمه عمر” گفته می شود.

راهنمای دریافت فایل کارمزد بیمه عمر

فایل کارمزد بیمه عمر چیست؟
پول، درآمد و یا همان کارمزد را می توان مهم ترین بخش کار هر نماینده فروش تلقی کرد چرا که تمام تلاش ها، برنامه ریزی ها و فروش هایی که انجام میدهد در انتها می بایست برای وی ایجاد درآمد و یا بهره مالی کند.
برای اینکه نماینده فروش هر ماه میزان درآمد خود را مشاهده کند و آمار جزء به جزء وصول حق بیمه های خود را داشته باشد. شرکت بیمه پاسارگاد دسترسی دریافت گزارش کارمزد را در پنل کاربری نمایندگان برای آنها ایجاد کرده است.

راهنمای تمدید دفترچه اقساط بیمه عمر

صدور دفترچه اقساط بیمه عمر پاسارگاد
تحویل و تمدید دفترچه اقساط بیمه عمر با شناسه قبض و پرداخت جدید چاپ شده علاوه بر ایجاد حس خوب پشتیبانی برای بیمه گذار ارتباط دوباره ای را بین شما نماینده فروش و بیمه گذار فراهم می کند که این ارتباط می تواند برای حفظ بیمه نامه و از طرفی دریافت مشتری های ارجاعی از سمت بیمه گذار بسیار موثر باشد.

بیمه پاسارگاد

بیمه عمر و تامین آتیه

در این بیمه نامه بیمه گذاران با پرداخت مبلغی تحت عنوان حق بیمه علاوه بر تامین منابع لازم برای تشکیل سرمایه ای در آتیه امکان برخورداری از پوشش بیمه عمر در مقابل خطر فوت را نیز درصورتی که بیمه شده هم باشند، خواهند داشت . بیمه های عمر همراه با تشکیل سرمایه که اکنون در بسیاری از کشورهای جهان ارائه می شود، طرفداران زیادی داشته و با توجه به انواع آن می تواند مورد استقبال اقشار مختلف جامعه قرار گیرد. بیمه پاسارگاد با دریافت مبالغ حق بیمه، اولا ”بیمه شده را در مقابل خطر فوت بیمه می کند و ثانیا” مازاد مبالغ دریافتی را سرمایه گذاری می نماید و نرخ سود آن سرمایه گذاری را تا حد نرخ بهره فنی تضمین می نماید و چنانچه سود بیشتری از محل سرمایه گذاری بدست آورد بخش عمده از آن را به عنوان مشارکت در منافع به بیمه گذار می دهد.

متن کامل