راهنمای دریافت آمار اقساط وصول نشده و معوق

آمار اقساط وصول نشده و معوق چیست؟
آمار اقساط وصول نشده همان اقساطی است که بیمه گذار در سر رسید بیمه نامه عمر خود پرداخت نکرده و سیستم به صورت معوق و پرداخت نشده نشان داده می شود.هر نماینده ای بدون در نظر گرفتن تعداد ماه های فعالیت خود و یا تعداد بیمه نامه های فروخته شده در ابتدای هر ماه می بایست فایل گزارش اقساط معوق را از پنل کاربری خود استخراج کرده و با توجه به آموزش های پیگیری اقساط ، بیمه نامه هایی را که اقساط معوق دارند و یا حق بیمه های خود را پرداخت نکرده اند برای واریز حق بیمه های عقب افتاده پیگیری کند.

بیمه پاسارگاد

بیمه عمر و تامین آتیه

در این بیمه نامه بیمه گذاران با پرداخت مبلغی تحت عنوان حق بیمه علاوه بر تامین منابع لازم برای تشکیل سرمایه ای در آتیه امکان برخورداری از پوشش بیمه عمر در مقابل خطر فوت را نیز درصورتی که بیمه شده هم باشند، خواهند داشت . بیمه های عمر همراه با تشکیل سرمایه که اکنون در بسیاری از کشورهای جهان ارائه می شود، طرفداران زیادی داشته و با توجه به انواع آن می تواند مورد استقبال اقشار مختلف جامعه قرار گیرد. بیمه پاسارگاد با دریافت مبالغ حق بیمه، اولا ”بیمه شده را در مقابل خطر فوت بیمه می کند و ثانیا” مازاد مبالغ دریافتی را سرمایه گذاری می نماید و نرخ سود آن سرمایه گذاری را تا حد نرخ بهره فنی تضمین می نماید و چنانچه سود بیشتری از محل سرمایه گذاری بدست آورد بخش عمده از آن را به عنوان مشارکت در منافع به بیمه گذار می دهد.

متن کامل