راهنمای دریافت گزارش اقساط بیمه عمر

گزارش اقساط بیمه عمر پاسارگاد

گزارش اقساط بیمه عمر یا سوابق پرداختی یکی از دسترسی های پنل کاربری نمایندگان بیمه عمر می باشد که امکان بررسی و رویت پرداخت اقساط هر بیمه نامه عمر را به صورت مجزا فراهم می کند.
در اصل گزارش اقساط هر بیمه نامه تعداد قسط های ثبت شده یا نشده هر بیمه نامه را مشخص می کند و شما نمایندگان عزیز با دریافت گزارش اقساط برای هر بیمه نامه می توانید از وضعیت پرداخت آن بیمه نامه مطلع شوید.

بیمه پاسارگاد

بیمه عمر و تامین آتیه

در این بیمه نامه بیمه گذاران با پرداخت مبلغی تحت عنوان حق بیمه علاوه بر تامین منابع لازم برای تشکیل سرمایه ای در آتیه امکان برخورداری از پوشش بیمه عمر در مقابل خطر فوت را نیز درصورتی که بیمه شده هم باشند، خواهند داشت . بیمه های عمر همراه با تشکیل سرمایه که اکنون در بسیاری از کشورهای جهان ارائه می شود، طرفداران زیادی داشته و با توجه به انواع آن می تواند مورد استقبال اقشار مختلف جامعه قرار گیرد. بیمه پاسارگاد با دریافت مبالغ حق بیمه، اولا ”بیمه شده را در مقابل خطر فوت بیمه می کند و ثانیا” مازاد مبالغ دریافتی را سرمایه گذاری می نماید و نرخ سود آن سرمایه گذاری را تا حد نرخ بهره فنی تضمین می نماید و چنانچه سود بیشتری از محل سرمایه گذاری بدست آورد بخش عمده از آن را به عنوان مشارکت در منافع به بیمه گذار می دهد.

متن کامل