راهنمای تمدید دفترچه اقساط بیمه عمر

صدور دفترچه اقساط بیمه عمر پاسارگاد
تحویل و تمدید دفترچه اقساط بیمه عمر با شناسه قبض و پرداخت جدید چاپ شده علاوه بر ایجاد حس خوب پشتیبانی برای بیمه گذار ارتباط دوباره ای را بین شما نماینده فروش و بیمه گذار فراهم می کند که این ارتباط می تواند برای حفظ بیمه نامه و از طرفی دریافت مشتری های ارجاعی از سمت بیمه گذار بسیار موثر باشد.

بیمه پاسارگاد

بیمه عمر و تامین آتیه

در این بیمه نامه بیمه گذاران با پرداخت مبلغی تحت عنوان حق بیمه علاوه بر تامین منابع لازم برای تشکیل سرمایه ای در آتیه امکان برخورداری از پوشش بیمه عمر در مقابل خطر فوت را نیز درصورتی که بیمه شده هم باشند، خواهند داشت . بیمه های عمر همراه با تشکیل سرمایه که اکنون در بسیاری از کشورهای جهان ارائه می شود، طرفداران زیادی داشته و با توجه به انواع آن می تواند مورد استقبال اقشار مختلف جامعه قرار گیرد. بیمه پاسارگاد با دریافت مبالغ حق بیمه، اولا ”بیمه شده را در مقابل خطر فوت بیمه می کند و ثانیا” مازاد مبالغ دریافتی را سرمایه گذاری می نماید و نرخ سود آن سرمایه گذاری را تا حد نرخ بهره فنی تضمین می نماید و چنانچه سود بیشتری از محل سرمایه گذاری بدست آورد بخش عمده از آن را به عنوان مشارکت در منافع به بیمه گذار می دهد.

متن کامل