راهنمای دریافت فایل کارمزد بیمه عمر

فایل کارمزد بیمه عمر چیست؟
پول، درآمد و یا همان کارمزد را می توان مهم ترین بخش کار هر نماینده فروش تلقی کرد چرا که تمام تلاش ها، برنامه ریزی ها و فروش هایی که انجام میدهد در انتها می بایست برای وی ایجاد درآمد و یا بهره مالی کند.
برای اینکه نماینده فروش هر ماه میزان درآمد خود را مشاهده کند و آمار جزء به جزء وصول حق بیمه های خود را داشته باشد. شرکت بیمه پاسارگاد دسترسی دریافت گزارش کارمزد را در پنل کاربری نمایندگان برای آنها ایجاد کرده است.

بیمه پاسارگاد

بیمه عمر و تامین آتیه

در این بیمه نامه بیمه گذاران با پرداخت مبلغی تحت عنوان حق بیمه علاوه بر تامین منابع لازم برای تشکیل سرمایه ای در آتیه امکان برخورداری از پوشش بیمه عمر در مقابل خطر فوت را نیز درصورتی که بیمه شده هم باشند، خواهند داشت . بیمه های عمر همراه با تشکیل سرمایه که اکنون در بسیاری از کشورهای جهان ارائه می شود، طرفداران زیادی داشته و با توجه به انواع آن می تواند مورد استقبال اقشار مختلف جامعه قرار گیرد. بیمه پاسارگاد با دریافت مبالغ حق بیمه، اولا ”بیمه شده را در مقابل خطر فوت بیمه می کند و ثانیا” مازاد مبالغ دریافتی را سرمایه گذاری می نماید و نرخ سود آن سرمایه گذاری را تا حد نرخ بهره فنی تضمین می نماید و چنانچه سود بیشتری از محل سرمایه گذاری بدست آورد بخش عمده از آن را به عنوان مشارکت در منافع به بیمه گذار می دهد.

متن کامل