آموزش پیش نویس و صدور بیمه عمر پاسارگاد

پیش نویس بیمه عمر چیست؟
جهت تسهیل در صدور بیمه نامه عمر با توجه به حجم بالای صدور شعب بیمه پاسارگاد ، در سامانه و نرم افزار بیمه عمر پاسارگاد امکان ثبت اطلاعات بیمه نامه عمر ایجاد شده است تا نماینده بتواند بخشی از فرآیند ثبت و صدور اطلاعات را بر عهده بگیرد و واحد صدور با بررسی اطلاعات ثبت شده از سمت نماینده، سرعت صدور بیمه نامه را بالا ببرد.

بیمه پاسارگاد

بیمه عمر و تامین آتیه

در این بیمه نامه بیمه گذاران با پرداخت مبلغی تحت عنوان حق بیمه علاوه بر تامین منابع لازم برای تشکیل سرمایه ای در آتیه امکان برخورداری از پوشش بیمه عمر در مقابل خطر فوت را نیز درصورتی که بیمه شده هم باشند، خواهند داشت . بیمه های عمر همراه با تشکیل سرمایه که اکنون در بسیاری از کشورهای جهان ارائه می شود، طرفداران زیادی داشته و با توجه به انواع آن می تواند مورد استقبال اقشار مختلف جامعه قرار گیرد. بیمه پاسارگاد با دریافت مبالغ حق بیمه، اولا ”بیمه شده را در مقابل خطر فوت بیمه می کند و ثانیا” مازاد مبالغ دریافتی را سرمایه گذاری می نماید و نرخ سود آن سرمایه گذاری را تا حد نرخ بهره فنی تضمین می نماید و چنانچه سود بیشتری از محل سرمایه گذاری بدست آورد بخش عمده از آن را به عنوان مشارکت در منافع به بیمه گذار می دهد.

متن کامل